Ćwiczenia Lasy 2017 - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Szkolenia > 2017

Ćwiczenia na terenach leśnych

W czwartek 27 kwietnia bieżącego roku na terenie nadleśnictwa Bolewice, na granicy powiatu międzychodzkiego i nowotomyskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia pożarnicze doskonalące SIS KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu pod kryptonimem ,,LAS 2017”. Do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiło ponad 150 strażaków. W ćwiczeniach zaangażowani byli także przedstawiciele i pracownicy nadleśnictwa oraz przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych na terenach leśnych gdzie pożarem objęty był jeden oddział lasu sosnowego ok. 30 letniego. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych , sprawdzeniu stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, w głównej mierze praktycznego sprawdzenia sposobów dostarczania wody do działań na znaczne odległości, sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej PSP. Ćwiczenia pod kryptonimem ,,LAS 2017” przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu. Po zakończaniu oraz podsumowaniu ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego oraz Nadleśniczego p. Tadeusza Szymańskiego. Strażacy biorący udział w zmaganiach zostali zaproszeni przez przedstawicieli nadleśnictwa na ciepły poczęstunek. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniem wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych obu powiatów.
W ćwiczeniach udział brały łącznie 22 jednostki, w tym z powiatu międzychodzkiego:
- JRG Międzychód x 3
- OSP Łowyń x 2
- OSP Kamionna
- OSP Lewice
- OSP Kurnatowice
- OSP Międzychód
- OSP Mokrzec
- OSP Dormowo
- OSP Zatom Nowy
- OSP Kaczlin
- OSP Mechnacz
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego