2019 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Szkolenia > 2019

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu w Lubiatowie - zapoznanie z obiektem


W okresie od 12 do 14 sierpnia 2019 r. strażacy z JRG Międzychód wraz z kolegami ze Strzelec Krajeńskich wzięli udział w zapoznaniu z obiektem Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Pomimo, iż kopalnia leży w województwie lubuskim to jednak jest to obszar chroniony JRG Międzychód. Dlatego można było omówić zasady współdziałania jednostek z sąsiadujących ze sobą powiatów. Podczas szkolenia strażacy zapoznali się z charakterystyką zakładu oraz procedurami, jakie obowiązują podczas zdarzeń na terenie obiektu.

Narada i szkolenie jednostek OSP

Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, 8 sierpnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie odbyło się spotkanie przedstawicieli komendy z naczelnikami oraz prezesami jednostek OSP z terenu powiatu międzychodzkiego.
Podstawą spotkania było bezpieczne posługiwanie się pojazdami ratowniczo-gaśniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego podczas pożarów zbóż, w tym ściernisk. Dowódca JRG kpt. Krzysztof Grześkowiak przedstawił druhom informacje na temat bezpiecznego ustawienia pojazdów na miejscu pożaru, uwzględniając kierunek wiatru i kierunek rozprzestrzeniania się ognia oraz zasady, jakie powinni zachować kierowcy podczas dojazdu do zdarzeń. Omówiono podstawowe zasady BHS podczas użytkowania pojazdów przy tego typu zdarzeniach. Rekomendowano aby po każdej akcji prowadzonej na ściernisku dokonać przeglądu i czyszczenia filtrów powietrza, chłodnic oraz instalacji tryskaczowych w pojazdach.
W dalszej części spotkania naczelnik wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych st. asp. Paweł Piaskowski przypomniał druhom  OSP o konieczności posiadania przez wszystkich strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniu ratowniczym aktualnych badań lekarskich oraz odpowiedniego przeszkolenia strażaka OSP.
Na zakończenie omówiono sprawy związane z organizacją szkoleń dla OSP, które odbędą się w najbliższym czasie.

Film szkoleniowy z zakresu sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych


Warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa wodnego


27 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 na rzece Warcie w Sierakowie rozpoczęły się warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego pod kryptonimem „RZEKA 2019”, w których udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu międzychodzkiego, które posiadają na swoim wyposażeniu łodzie. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, podejmowanie osób znajdujących się w wodzie, obsługę łodzi z napędem silnikowym i wiosłowym, wykorzystanie alternatywnych technik i sprzętu podczas działań na wodzie, organizację łączności, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podtopionym lub wychłodzonym oraz doskonalenie zaplecza logistycznego dla grup wodno-nurkowych.


Międzychód - Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W terminie od 6 do 7 kwietnia 2019 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie zorganizowali i przeprowadzili ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkolenie pod kryptonimem „ZAMYŚLIN 2019” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostki OSP Międzychód odbyło się w formie warsztatów. Podczas dwudniowych zmagań druhny i druhowie mieli okazję przećwiczyć między innymi poruszanie się w strefie zadymienia, doskonalili techniki ewakuacji, zarządzanie środowiskiem pożaru wewnętrznego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas pożaru. Zajęcia były możliwością obserwacji zjawisk pożarowych takich jak rozprzestrzenianie się ognia i dymu w pomieszczeniach zamkniętych. Poruszono również tematy związane z profilaktyką nowotworową. Na uwagę zasługuje fakt, iż ćwiczącymi byli przede wszystkim młodzi adepci sztuki strażackiej, którzy w pochlebny sposób wypowiadali się o formie i jakości prowadzonych zajęć.

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"


13 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z rolnikami pod hasłem „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”. Organizatorami spotkania były instytucje związane z rolnictwem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W szkoleniu poruszono również problematykę bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Międzychodzką straż pożarną reprezentował kpt. Marcin Piechocki – zastępca naczelnika wydziału ds. operacyjnych i kontrolno - rozpoznawczych. W ramach kompetencji PSP zreferowane zostały następujące zagadnienia: przeprowadzanie badań instalacji użytkowych w obiektach budowlanych, zasady sytuowania stogów, zabezpieczanie prac pożarowo niebezpiecznych, wyposażanie budynków w gaśnice, przedstawiono również krótki pokaz gaszenia pożarów gazów, cieczy i ciał stałych. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników. Należy zauważyć, że działania prewencyjne strażaków wpływają na wyobraźnię uczestników, co w konsekwencji powinno mieć wpływ na podniesienie ogólnopojętej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Egzamin KPP w KP PSP Międzychód


6 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie zorganizowany został egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników PSP.  Egzamin   zaliczyło 10 strażaków. Stopień przygotowania i umiejętności strażaków nadzorowali: wielkopolski koordynator ratownictwa medycznego PSP st. sekc. Michał Wrembel, przedstawiciel komendanta powiatowego mł. bryg. Roman Grzebieta oraz koordynator ratownictwa medycznego powiatu międzychodzkiego asp. Krzysztof Mleczak.  
Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań z zakresu ratownictwa medycznego wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń oraz jest jednym z zadań jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Warsztaty ratownictwa lodowego

3 lutego 2019 r. na podstawie rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie nad Jeziorem Jaroszewskim w Sierakowie odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego. Kierownikiem ćwiczeń i jednocześnie odpowiedzialnym za ich organizację był Dowódca JRG w Międzychodzie kpt. Krzysztof Grześkowiak. Na stanowiskach przygotowanych przez funkcjonariuszy KP PSP w Międzychodzie druhowie mogli doskonalić m.in.:

  •    techniki podejmowania osób przy użyciu specjalistycznego sprzętu,

  •    alternatywne techniki podejmowania osób,

  •    zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy u osób wychłodzonych lub podtopionych,

  •    tworzenie zaplecza logistycznego dla SGRWN.

       W ćwiczeniach udział wzięły OSP włączone do KSRG z terenu powiatu międzychodzkiego oraz OSP Międzychód. Warsztaty obserwowali ich przyszli uczestnicy tj. członkowie MDP Kwilcz. Niedzielne ćwiczenia wizytował Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusz Trajnowski, który wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Stefanem Lubikiem podsumowali warsztaty. Dziękujemy za pomoc w organizacji druhom z OSP Sieraków.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego