2019 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Wydarzenia > 2019

Nadanie proporca dla MDP Lubosz


15 grudnia 2019 r. był niezwykłym dniem dla jednej z jednostek OSP z terenu powiatu międzychodzkiego. Otóż w OSP Lubosz odbyło się uroczyste nadanie imienia oraz nadanie proporca młodzieżowej drużynie pożarniczej. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod strażnicą, następnie pododdziały przemaszerowały do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Luboszu, gdzie ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą w intencji MDP Lubosz. Po mszy kolumną uczestnicy uroczystości udali się do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luboszu, gdzie odbyła się dalsza część święta luboskich strażaków. Druga część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dh Łukasza Anioła Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stefanowi Lubikowi. Następnie Prezes OSP Lubosz dh Leon Heith przywitał przybyłych gości w tym:
Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzychodzie – druha Stefana Lubika
Wicestarostę Międzychodzkiego – Waldemara Górczyńskiego
Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie – mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego
Przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz – Grzegorza Korpika
Zastępcę Wójta Gminy Kwilcz- Sławomira Wrembla
Po przywitaniu gości przedstawiono zebranym działalność MDP Lubosz, a następnie sylwetkę patrona MDP Lubosz dh Stanisława Kita, wieloletniego członka OSP Lubosz, w tym pełniącego funkcję prezesa i naczelnika jednostki, a także Komendanta Gminnego. Przeżył on 72 lata, z czego 55 lat przesłużył w OSP Lubosz. W okresie całej swojej działalności dał się poznać jako ofiarny działacz wielce zasłużony dla straży oraz uznany opiekun młodych druhów. Wzorowo wykonywał swoje obowiązki, za co był wielokrotnie odznaczony m.in.:
Brązowym, srebrnym i złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa
, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związku
Następnie wręczono pamiątkowe akty nadania imienia dowódcy MDP Lubosz dh. Konradowi Dachowi oraz przedstawicielowi rodziny patrona MDP Panu Janowi Kita (synowi patrona). Prezes OSP Lubosz dokonał także symbolicznego przekazania proporca dowódcy drużyny. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń.
ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ odznaczony został:
dh Leon Heith

Spotkanie świąteczno Noworoczne Strażaków Powiatu Międzychodzkiego


14 grudnia 2019 w Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie odbyło się świąteczno – noworoczne spotkanie funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie. Komendant powiatowy mł. bryg. Mariusz Trajnowski składając wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2020 Roku, podziękował strażakom i pracownikom za ich duże zaangażowanie w pracę, służbę i trud włożony w tworzenie obecnego wizerunku straży pożarnej.
Do gratulacji i życzeń dołączyli się także zaproszeni goście: starosta powiatu międzychodzkiego Rafał Litke oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Stefan Lubik. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Uroczysta zmiana służby z okazji Świeta Niepodległości


11 listopada o godzinie 8:00 przed siedzibą KP PSP Międzychód podczas zmiany służby odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Meldunek komendantowi powiatowemu PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariuszowi Trajnowskiemu złożył dowódca uroczystości kpt. Marcin Piechocki. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi na maszt i odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.
W trakcie uroczystości wręczono wyróżniającym się strażakom awanse w stanowisku i w stopniach - kpt. Marcin Piechocki z dniem 1 listopada 2019 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ponadto z dniem 11 listopada 2019 r. mł. ogn. Przemysław Knioch otrzymał stopień ogniomistrza, a st. sekc. Przemysław Lubik stopień młodszego ogniomistrza.
Spotkanie było okazją do podziękowań i gratulacji skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za codzienną służbę i pracę.

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych


4 września w sali konferencyjno – szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie odbyła się odprawa dla przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu międzychodzkiego.  Spotkanie miało dwa główne cele tj. wręczenie umów na dofinansowania jednostek w celu utrzymania gotowości i przygotowania do realizacji działań oraz przedstawienie trybu i zasad ubiegania się o „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” z tzw. środków „5000+”.
       Po przyjęciu meldunku o gotowości do odprawy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Międzychodzie mł. bryg. Mariusz Trajnowski przywitał gości i uczestników oraz wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Następnie Pani Poseł Marta Kubiak wspólnie z Komendantem Powiatowym wręczyli przedstawicielom zarządów jednostek OSP umowy na dofinansowania. Były to jednostki włączone do KSRG (OSP Chorzępowo, OSP Chrzypsko Wielkie, OSP Kaczlin, OSP Kamionna, OSP Kurnatowice, OSP Kwilcz, OSP Lubosz, OSP Łowyń, OSP Sieraków), a także jednostki spoza KSRG (OSP Lewice, OSP Lutom, OSP Mechnacz, OSP Międzychód, OSP Mokrzec, OSP Orle Wielkie, OSP Ryżyn, OSP Tuchola, OSP Zatom Nowy). Po wręczeniu umów Pani Poseł nakreśliła ogólne założenia dofinansowania, na które druhowie mogą liczyć jeszcze w tym roku. Szczegółową tematykę programu przedstawili funkcjonariusze KP PSP w Międzychodzie. Dostępne w 2019 r. środki będą mogły zostać wydatkowane na cztery rodzaje przedsięwzięć:

  •    organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

  •    organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  •    upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  •    propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Spotkanie służb i zarządzców dród


13 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie z inicjatywy komendantów powiatowych Policji i PSP odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami zarządców dróg publicznych, samorządów oraz szpitala powiatowego. Najważniejsze kwestie poruszane podczas  spotkania to odpowiedzialność służb oraz zarządców dróg publicznych podczas likwidacji skutków miejscowych zagrożeń, a w szczególności wypadków drogowych

Dzień Flagi


W czwartek 2 maja 2019 roku, o godzinie 8:00 z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie odbył się uroczysty apel. Przy dźwiękach hymnu państwowego w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego oraz zmian służbowych uroczyście podniesiono flagę na maszt. W taki sposób strażacy oddali cześć symbolom narodowym oraz wyrazili swój patriotyzm wobec Ojczyzny.


Podsumowanie realizacji zadań w 2018 roku


22 lutego o godz. 13:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie odbyło się podsumowanie działalności komendy za 2018 rok.
W naradzie uczestniczyli:
- Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. kpt. Marek      Piekutowski
- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW Aleksandra Durkowska
- Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego ks. Tomasz Górny
- Przedstawiciel RDLP w Poznaniu - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków Jarosław Nowakowski
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Stefan Lubik
- Starosta Powiatu Międzychodzkiego Rafał Litke
- Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego Waldemar Górczyński
- Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Skiba
- Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie insp. Sławomir Kaczmarek
- Zastępca Burmistrza Międzychodu Rafał Ciszewicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu Dariusz Nowak
- Przewodniczący Rady Miejskiej Sierakowa Przemysław Góźdź
- Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek
- Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz Grzegorz Korpik
- Członek Zarządu Powiatu Międzychodzkiego Klaudia Kolanowska – Sroka
- Członek Zarządu Powiatu Międzychodzkiego Jarosław Łożyński
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód Piotr Bielanowski
- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy Czesław Kurowski
-Przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice Grzegorz Szyld
- bryg. w st. spocz. Sławomir Pastok
- Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KP PSP w Międzychodzie
Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. kpt. Markowi Piekutowskiemu. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusz Trajnowski przywitał zaproszonych gości. W pierwszej części narady na placu KP nastąpiło oficjalne przekazanie pompy wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie oraz samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/16 dla OSP Zatom Nowy.
Po przejściu do Sali Konferencyjnej zaproszeni goście mogli zapoznać się z mobilnym symulatorem zagrożeń, powiększonym o pożary lasów oraz zdarzenia na akwenach wodnych.
W kolejnej części spotkania Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusz Trajnowski przedstawił zagadnienia związane z pionem operacyjnym i prewencyjnym, omówił sprawy kadrowe, finansowe, kwatermistrzowskie i techniczne realizowane w 2018 roku przez międzychodzkich strażaków. Poruszył również planowane przedsięwzięcia na rok 2019. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. kpt. Marek      Piekutowski podziękował strażakom za służbę oraz omówił zadania realizowane na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przybyli na naradę goście wysoko ocenili zaangażowanie międzychodzkich strażaków i zadeklarowali dalszą pomoc i współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Bardzo dobrze została oceniona współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, czego wyraz dali: Rafał Litke oraz dh Stefan Lubik. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie podziękował zaproszonym gościom za wsparcie oraz złożył słowa uznania i podziękowania załodze komendy za trud, profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.


Ślubowanie strażaków


31 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie odbyło się uroczyste ślubowanie czterech nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie mł. bryg. Mariusz Trajnowski. Po złożeniu ślubowania komendant powiatowy przywitał strażaków w szeregach międzychodzkich strażaków podkreślając, że przed nimi czas wytężonej pracy i wyrzeczeń, który wpisany jest w służbę w Państwowej Straży Pożarnej. W tym szczególnym dniu życzymy nowym kolegom wielu sukcesów oraz tyle powrotów, ile wyjazdów.
Przy tej okazji zachęcamy również wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Informacje na ten temat znaleźć można  na stronie internetowej: https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/sluzba_i_praca


„Bezpieczne ferie”


W ramach akcji „Bezpieczne ferie” Komendę Powiatową PSP w Międzychodzie odwiedziły dzieci z Przedszkola „ Przyjaciół książki” w Sierakowie. Tematem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii, zachowania się na zamarzniętych akwenach wodnych. Podczas wizyty odbyła się prezentacja Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych, gdzie ze słuchaczami omówiona zagrożenia w budynkach mieszkalnych oraz podczas wypoczynku. Dzieci zostały również zapoznane z zawodem Strażaka oraz zwiedziły budynek komendy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego