Bezpieczeństwo lasów - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Szkolenia > 2020

Działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej w lasach


W maju br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzychodzie przeprowadzili rozpoznanie operacyjne kompleksów leśnych na terenie powiatu. Natomiast funkcjonariusze wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych prowadzili kontrole pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Najważniejszymi elementami przeprowadzonego rozpoznania było sprawdzenie możliwości poruszania się dojazdami pożarowymi, lokalizacja punktów czerpania wody z praktycznym poborem i dostarczaniem wody, usytuowanie baz sprzętu przeciwpożarowego, rozeznanie newralgicznych miejsc ze względu na zagrożenia pożarowe. W trakcie rozpoznania ćwiczono też umiejętności w zakresie orientacji w terenie z użyciem map leśnych. Ćwiczenia i kontrole przeprowadzono we wszystkich nadleśnictwach na terenie powiatu międzychodzkiego, tj. Nadleśnictwa: Międzychód, Sieraków, Pniewy i Bolewice.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego