Dzień Strażaka - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Wydarzenia > 2020

Dzień Strażaka w KPPSP Międzychód 4 maja 2020 r.

      W poniedziałek 4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie świętowano DZIEŃ STRAŻAKA. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a udział w niej wzięli wyłącznie funkcjonariusze i pracownicy będący w tym dniu w służbie. O godz. 10:00 został złożony meldunek przez dowódcę uroczystości - kpt. Marcina Piechockiego zastępcy komendanta powiatowego – mł. bryg. Romanowi Grzebiecie. Po przywitaniu obecnych, odczytano awansowanych w stopniach służbowych strażaków PSP oraz mianowanych na wyższe stanowiska służbowe, następnie przekazano życzenia skierowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę, ministra spraw wewnętrznych i administracji – Mariusza Kamińskiego, komendanta głównego PSP – st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Dariusza Matczaka.
Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:

Rozkazem Personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2020 r. nadał :
stopień brygadier
a:
mł. bryg. Mariusz Trajnowski
stopień młodsz
ego kapitana:
st. asp. Paweł Piaskowski
mł. ogn. Wiesław Kumański
Rozkazem Personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2020 r. nadał :

stopień aspiranta sztabowego:
st.asp. Sebastian Furchert  

Rozkazem Personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Staży Pożarnej z dniem 4 maja 2020 r. nadał :
stopień starsz
ego ogniomistrza:
ogn. Robert Schiller
stopień młodsz
ego ogniomistrza:
st. sekc. Łukasz Ciszak, st. sekc. Szymon Jaworek, st. sekc. Michał Kaczmarek, st. sekc. Michał Szeląg
stopień starsz
go sekcyjnego:
sekc. Jakub Królski, sekc. Rafał Nowicki, sekc. Tomasz Zielonka
stopień sekcyjn
ego:
st. str. Tomasz Mądrowski, st. str. Szymon Prentki

Rozkazem Personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2020 r. nadał :
stopień starsz
ego strażaka
str. Konrad Furmanek, str. Sebastian Lis, str. Marcin Plura, str. Mateusz Sowiński, str. Błażej Szala, str. Wojciech Wojkowski
Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie z dniem 01 kwietnia 2020 roku mianował na wyższe stanowiska służbowe
na stanowisko dowódcy zmiany zostali mianowani:
asp. sztab. Sebastian Furchert
asp. Krzysztof Mleczak
asp. Tomasz Szpotkowski
na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany:
mł.asp. Michał Rój
na stanowisko dyżurny stanowiska kierowania:
ogn. Tomasz Jankowski
mł. ogn. Daniel Furmanek
st. sekc. Rafał Nowicki
na stanowisko dowódcy zastępu:
ogn. Marcin Stachowiak
na stanowisko młodszy operator sprzętu:
mł. ogn. Szymon Wylegała, mł. ogn. Szymon Jaworek

Ponadto komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak wyróżnił nagrodą pieniężną kpt. Marcina Piechockiego
wielkopolski komendant wojewódzki mł. bryg Dariusz Matczak wyróżnił nagrodą pieniężną: ogn. Tomasza Jankowskiego,  mł. ogn. Przemysława Lubika oraz mł. ogn. Daniela Furmanka.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego