GBARt - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komenda > Wyposażenie > Pojazdy

GBA-Rt 2,5/16/2,5

- samochód średni, gaśniczy ratownictwa technicznego, przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych z  wbudowanym zbiornikiem wodny o pojemności 2500 litrów wody  oraz 250 litrowym zbiornikiem środka pianotwórczego. Zbudowany na podwoziu MAN TGM. Samochód  wykorzystywany przede wszystkim w zdarzeniach drogowych i innych miejscowych zagrożeniach, wyposażony  w ratowniczy sprzęt hydrauliczny Lucas, w   ratowniczy sprzęt pneumatyczny (poduszki wysokiego ciśnienia, niskiego podnoszenia) , w   ratowniczy sprzęt mechaniczny, sanie lodowe, podręczny sprzęt burzący, podstawową armaturę wodno-pianową niezbędną podczas prowadzenia działań gaśniczych  oraz podręczny sprzęt burzący.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego