Informacja dla organizatorów - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Porady > Wypoczynek dzieci i młodzieży

Informacje dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyZ uwagi na zbliżający się okres wakacyjny i czas wydawania opinii dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie informuje o przedłożeniu wraz z wnioskiem następujących danych:

1. Pismo przewodnie z prośbą o wydanie opinii.
2. Dane :
˘ Organizator wypoczynku
˘ Forma wypoczynku, czas trwania, miejsce oraz liczba uczestników wypoczynku
˘ Kontakt tel. do osoby odpowiedzialnej za wypoczynek w miejscu wypoczynku
3.Szkic obiektu (obozowiska), hydranty zewnętrzne, podręczny sprzęt gaśniczy, gaz i inne
zagrożenia oraz drogi dojazdowe.

Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 012 poz. 67  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego