Lata 1975-1992 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komenda > Historia > Lata 1950-1992

H I S T O R I A
POŻARNICTWA NA ZIEMI MIĘDZYCHODZKIEJ
w latach 1975 -1992  Rok 1975 to czas dużych przeobrażeń administracyjnych w naszym kraju, właśnie w tym roku przeobrażeniu uległa struktura podziału administracyjnego Państwa, która również objęła straż pożarną. W miejsce Komendy Powiatowej Straży Pożarnych utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Międzychodzie, która podlegała Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnych w Gorzowie Wielkopolskim . Zmienił się teren działania komendy, swoim zasięgiem obejmował obszar gminy: Międzychód, Miedzichowo i Przytoczna, o łącznej powierzchni 695 km2.  
Struktura organizacyjna Komendy Rejonowej Straży Pożarnych obejmowała stanowiska:  
-do spraw prewencji  
-do spraw operacyjno-szkoleniowych  
-do spraw kwatermistrzowskich  
-do spraw technicznych – oraz do spraw organizacyjno kadrowych.  
Ponadto przy Komendzie utworzono Rejonowe Stanowisko Kierowania, którego obsadę stanowiło trzech dyspozytorów i zawodowe pogotowie przeciwpożarowe składające się z dziewięciu kierowców, pracujących w systemie zmianowym. W przypadku działań  ratowniczo – gaśniczych załogę pogotowia przeciwpożarowego uzupełniali członkowie Ochotniczych Straży Pożarnej Międzychód, którzy zwoływani byli syrenami alarmowymi rozmieszczonymi w mieście.  
W 1986 roku z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp. pod kierownictwem płk.poż. Jana Korbanka podjęte zostały działania w celu wprowadzenia w życie inwestycji budowy strażnicy w Międzychodzie, które zostały zrealizowane w roku następnym. Rozpoczętą budowę przerwano ze względu na nietrafną lokalizację, okres przeprojektowania dokumentacji oraz wskazania nowej lokalizacji trwał do 11 października 1988 roku. W tym też czasie zostało wydane nowe pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych i rozpoczęto realizację budowy strażnicy.  
Pierwszy etap budowy obejmował wybudowanie obiektu socjalno – administracyjnego z zapleczem garażowym dla pojazdów pożarniczych. Prace budowlane prowadzone były w szybkim tempie, jednakże moc przerobowa ograniczona była limitowaniem środków finansowych którymi dysponowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp.
W 1991 Wojewoda Gorzowski na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp.  powołał przy Komendzie Rejonowej, Zawodową Straż Pożarną w Międzychodzie. Ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe obsada Zawodowej Straży Pożarnej ograniczona została do niezbędnego minimum, a mianowicie do 6 funkcjonariuszy na zmianie służbowej.  
W listopadzie 1991 roku po raz ostatni syreny ogłosiły alarm bojowy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzychodzie, którzy uzupełniali pogotowie przeciwpożarowe podczas wyjazdów do akcji. Nie oznaczało to jednak iż Ochotnicza Straż Pożarna w Międzychodzie została zlikwidowana czy zaprzestała swojej działalności.  
W tym też roku Zawodowa Straż Pożarna zastała wyposażona przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie w podstawowy sprzęt ratownictwa drogowego – zestaw nożyco-rozpieraczy „HOLMATRO” ze względu na rosnące zagrożenie i ilość wypadków drogowych powstających na terenie operacyjnego działania Zawodowej Straży Pożarnej Międzychód
.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego