Narada Roczna - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Wydarzenia > 2017

Podsumowanie realizacji zadań przez KP PSP Międzychód w 2016 rok
oraz przekazanie sprzętu dla KP PSP Międzychód oraz Jednostek OSP


W piątek, 03 lutego 2017r. w Komendzie Powiatowej PSP w Międzychodzie odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu realizacji zadań za 2016 rok przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Naradę swoją obecnością zaszczycili:
-mł. bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu
-były Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie  bryg. w st.sp.  Sławomior Pastok
-Jędrzej Schubert - Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego
-Stefan Niedziółka – Przewodniczący Rady Międzychód
-Stefan Lubik - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzychodzie
-insp. Sławomir Kaczmarek Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie
-Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Gminy Międzychodu
-Arkadiusz Świderski – Zastępca Burmistrza Gminy Sieraków
-Ryszard Jaskuła – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieraków
-Sławomir Wrembel – Zastępca Wójta Gminy Kwilcz
-Grzegorz Korpik - Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz
-Edmund Ziółek - Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
-Elżbieta Ruta- Solarska – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania   Kryzysowego - przedstawiciel Marszałka Województwa Wlkp.
-Piotr Kijak – Główny specjalista - przedstawiciel Marszałka Województwa Wlkp.
- Marek Baumgart – Zastępca Prezesa WFOŚIGW w Poznaniu
-Ks. Tomasz Górny - Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego
-Piotr Mleczak - przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód
-Jarosław Nowakowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków
-Kwiryn Naparty - Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy
-Grzegorz Szyld – przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice
oraz funkcjonariusze KP PSP Międzychód

Narada roczna rozpoczęła się od uroczystego złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości mł.kpt. Krzysztofa Grześkowiaka dla mł. bryg. Dariusza Matczaka Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł.bryg. Mariusza Trajnowskiego, odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów oraz wręczenie dokumentów i kluczyków. Dla Komendy PSP w Międzychodzie sam. Mikrobus Renault Trafic, łudź ratownicza Whaly z silnikiem zaburtowym,  w gminie Międzychód dla jednostki OSP Kamionna zestaw średni ratownictwa technicznego Lukas oraz jednostki OSP Łowyń ponton ratowniczy Profmarin PM 400 z silnikiem zaburtowym  przekazany z KP PSP Międzychód. Natomiast w gminie Sieraków dla jednostki OSP Sieraków SLRw Peugeot Boxer. Kolejnym punktem narady było przejście do sali konferencyjno -szkoleniowej gdzie pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł.bryg.. Mariusza Trajnowskiego przedstawiona została charakterystyka powiatu międzychodzkiego gdzie w sposób szczegółowy Komendant przedstawił działalność komendy za zeszły roku w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, funkcjonowania komendy i jednostek OSP w powiecie międzychodzkim oraz najważniejszych zadań jakie zrealizowano w 2016 roku.
Podsumowując swoje wystąpienie komendant Powiatowy przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla komendy na 2017 rok. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach wypowiedzieli się na temat współpracy z  Komendą oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak w swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność międzychodzkiej jednostki. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy mł. bryg. Mariusz Trajnowski podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie oraz wiele pochlebnych opinii, które zostały wypowiedziane pod adresem strażaków. Podziękował wszystkim za okazaną pomoc, bez której nie można by było zrealizować powyższych przedsięwzięć dla Komendy Powiatowej oraz jednostek OSP wręczając wszystkim pamiątkowe ratownicze noże.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego