Od 1998 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komenda > Historia > PSP od 1992 roku > KP PSP Międzychód

H I S T O R I A
POŻARNICTWA NA ZIEMI MIĘDZYCHODZKIEJ
w latach 1999 - 2017W wyniku reformy administracyjnej kraju oraz powstaniem powiatu międzychodzkiego wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 1999 roku powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. W związku z tym, iż do 31 grudnia 1998 r. w Międzychodzie istniała tylko samodzielna JRG PSP organizację i tworzenie struktury organizacyjnej KP PS Międzychód powierzono st.asp. Mariuszowi Trajnowskiemu.
W związku z reformą administracyjna zmienił się teren operacyjnego działania, w pełni można stwierdzić, iż powrócił do stanu z przed 1975 roku i obejmował gminy Międzychód, Sieraków Kwilcz i Chrzypsko Wielkie.
KP PSP Międzychód rozpoczęła swoją działalność w składzie:
1. p.o. Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie st.asp. Mariusz Trajnowski
2. Dowódca JRG PSP Międzychód – st.asp. Zbigniew Dziubński
3. Służba d.s. kwatermistrzowskich i technicznych – mł.ogn. Zenon Cycak
4. Służba d.s. Kontrolno- Rozpoznawczych – st.asp. Paweł Grzebieta
5. Służba d.s operacyjnych i szkoleniowych – asp. Jacek Ratajczak
6. Służba d.s. finansowych – str. Mirosława Walawko
7. Służba d.s. organizacyjno-kadrowych – str. Lucyna Grygiel
Łącznie w KP PSP Międzychód służbę pełniło 32 funkcjonariuszy do końca 1999 roku przyjęto 9 nowych funkcjonariuszy.  W tym samym roku wyposażono JRG PSP Międzychód w średni zestaw hydrauliczny WEBER oraz zakupiono nowy samochód VW T4 z przeznaczeniem na pojazd do ratownictwa technicznego i drogowego.
18 stycznia 2000 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu powołał mł.kpt. Sławomira Pastoka.
3 czerwca 2000 roku na stadionie miejskim w Międzychodzie odbyły się I Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Sporcie Pożarniczym Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których to współorganizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie.
W styczniu 2001 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Ryszard Kamiński wraz ze Starostą Powiatowym Julianem Mazurkiem przekazali nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2/17/2,5 na podwoziu Renault dla JRG PSP Międzychód. W lipcu 2001 roku powódź nawiedziła województwo małopolskie Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie nie uczestniczyła bezpośredni przy usuwaniu skutków jakie zostały spowodowane przez ten żywioł.  Jednakże w ramach pomocy wspólnie z Centralnym Ośrodkiem TKKF w Sierakowie którego Dyrektorem był Pan Marek Dziubiński oraz UMiG w Międzychodzie zorganizowała w tym czasie pobyt dla dzieci strażaków z małopolski biorących czynny udział w likwidacji skutków i zagrożeń jakie spowodowała powódź.
Podczas narady rocznej w styczniu 2005 roku do JRG PSP Międzychód przekazany został nowy pojazd a mianowicie lekki samochód ratownictwa technicznego i drogowego.
W 2007 roku podczas podsumowania działalności KP PSP Międzychód przekazy został nowy pojazd dla JRG Międzychód a mianowicie SHD 23 który zastąpił wysłużony SH 18 na podwoziu MAN. Podobnie jak w 2001 roku Komenda wspólnie z ZUO Clean City w Mniszkach, UG Kwilcz oraz UG Międzychód  w Ośrodku POSNANIA w Łężeczkach zorganizowała pobyt dzieci strażaków biorących czynny udział w likwidacji skutków powodzi  na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej.
Rok 2008 to okres wytężonej pracy przy poprawie warunków socjalno – bytowych strażaków pełniących służbę w KP PSP Międzychód, a mianowicie zmodernizowano pomieszczenia kuchni i stołówki strażaków oraz wyposażono w nowe meble i sprzęt. Ponadto zmodernizowano pomieszczenie świetlicy na szatnię a dotychczasowe pomieszczenia w których znajdowała się szatnia przystosowano na sypialnię oraz pokój dowódców zmian.
W tym samym roku przy wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu  wykonano I etap termomodernizacji obiektów KP PSP Międzychód. Zakres prac obejmował; wymianę okien, wymianę bram garażowych, montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian obiektów KP PSP Międzychód oraz nowej elewacji. Wykonanie tych prac znacząco poprawiło bilans cieplny co w sposób wymierny wpłynęło na finanse Komendy.
W 2012 roku przy wsparci przede wszystkim Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, WFOŚiGW w Poznaniu oraz Samorządów powiatu Międzychodzkiego dokonano zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 9,5/65 na podwoziu MAN, który został uroczyście przekazany i wprowadzony do podziału bojowego podczas narady rocznej KP PSP Międzychód w styczniu 2013 roku.
Przy bardzo dużym zaangażowaniu strażaków Komendy zmodernizowano część administracyjną gdzie zmieniono układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny, zainstalowano sieć teleinformatyczną. Częściowo wyposażono pomieszczenia w  nowe meble biurowe.
2013 rok to zmiany kadrowe na szczeblu kierownictwa Komendy  z dniem 12 lipca 2013 roku na zaopatrzenie emerytalne po 30 latach służby przeszedł bryg. Sławomir Pastok. Natomiast z dnie 13 lipca 2013 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie powołał st.kpt. Mariusza Trajnowskiego - dotychczasowego Z-cę Komendanta. Ponadto na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu powołał z dniem 1 października  st.kpt. Romana Grzebietę na stanowisko Z-cy Komendanta – dotychczasowego Naczelnika Wydziału ds. Operacyjnych i Kontrolno – Rozpoznawczych.
Ponadtow 2013 roku na wyposażenie KP PSP Międzychód trafił nowy lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy Mitsubishi Outlanderzastępując tym samym pojazd który uległ uszkodzeniu podczas działań, a mianowicie Jeep Cherokee.
W związku z brakiem odpowiednich warunków do prowadzenia szkoleń zarówno dla funkcjonariuszy KP PSP Międzychód jak i organizowania kursów dla strażaków OSP z terenu powiatu w 2014 roku w miejscu dwóch pomocniczych boksów garażowych usytuowano nową w pełni profesjonalną spełniającą wszelkie wymogi do prowadzenia szkoleń salę konferencyjno – szkoleniową. Ponadto w tym samym roku przeniesiono i doposażono punkt konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych do nowych pomieszczeń. Bardzo ważnym zadaniem również było zakupienie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2,5/25,5/5,5 na podwoziu Renault dla JRG PSP Międzychód.
Rosnący postęp cywilizacyjny oraz szereg zmian zawiązanych z kierowaniem działaniami ratowniczo – gaśniczymi spowodowały, iż zdecydowano się w 2015 na modernizację i remont kapitalny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz modernizację sieci teleinformatycznej.  Ponadto lekki samochód ratownictwa drogowego i technicznego został zastąpiony nowym średnim samochodem ratownictwa technicznego GBAR 2,5/16/250 na podwoziu MAN.
2016 rok to dalszy rozwój, wyposażenie i poprawa warunków socjalnych strażaków KP PSP Międzychód zrealizowane zostały zadania modernizacja i remont pomieszczeń do konserwacji ubrań specjalnych i koszarowych, remont  modernizacja pomieszczeń dowódców zmian oraz zakup nowego pojazdu do transportu ratowników Renault Trafic który zastąpił VW T4 . Ponadto zakupiono zestaw fantomów , defibrylatora, do ćwiczeń i nauki z zakresu ratownictwa medycznego.
W 2016 roku podjęte zostały działania mające na celu realizację zadania dotyczącego modernizacji i remontu garaży wyjazdowych i pomocniczych KP PSP Międzychód na lata 2017 – 2018 którego koszt oscyluje w granicach 900 tys. zł. W tym przypadku Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu wpisał na 2017 rok kwotę 450 tys. zł na pierwszy etap zadania w planie inwestycyjny oraz budżecie KP PSP Międzychód. Ponadto zaplanowano wymianę lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.
Rok 2017 pod względem wyposażenia KP PSP Międzychód jak i JRG PSP Międzychód rozpoczął się bardzo obiecująco podczas narady rocznej podsumowującej działalność KP PSP Międzychód Z—ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł.bryg. Dariusz Matczak przekazał dla JRG PSP Międzychód  łódź ratowniczą Whaly z silnikiem zaburtowym, przyczepkę do transportu sprzętu ratowniczo – gaśniczego wraz z piłami; do cięcia stali i betonu oraz do drewna, pompami i wężami pożarniczymi. Ponadto Wielkopolski Komendant Wojewódzki mł. bryg. Andrzej Bartkowiak w kwietniu przekazał dla KP PSP Międzychód samochód operacyjny SLOp TOYOTA.  
Okres od 1 lipca 1992 roku do chwili obecnej to nie tylko dbałość o warunki lokalowe komendy czy też jej wyposażenie w nowoczesne pojazdy i sprzęt  ratowniczo – gaśniczy to również działalność kontrolno – rozpoznawcza i operacyjno - szkoleniowa strażaków PSP jak również członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu Międzychodzkiego. W głównej mierze prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy, kursów szkoleniowych, warsztatów specjalistyczny dla członków OSP, ćwiczeń czy manewrów pozwoliły osiągnąć wysoki poziom wyszkolenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w różnych sytuacjach i warunkach atmosferyczny, Czego dowodem jest wysoki poziom zaufania społeczeństwa.
Na terenie powiatu Międzychodzkiego od momentu powstania Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie tj. od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2016 roku powstało ogółem 8626 zdarzeń z czego 2830 to pożary 5952 miejscowych zagrożeń oraz 294 fałszywych alarmów .

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego