OSP Kaczlin - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Kaczlin


W 1901r. przy zabudowaniach folwarcznych przekazano szopę do przechowywania sprzętu ogniowego i sikawkę ręczną, od tego czasu datowane jest powstanie straży pożary ogniowej w Kaczlinie.
W latach 1905-1906  na placu wiejskim wybudowano pierwszą remizę strażacką. Do wybuchu I Wojny Światowej w Kaczlinie wybuchło kilka groźnych pożarów. W celu skuteczniejszej likwidacji pożarów zakupiono nowoczesną sikawkę konną, z której przy dobrej obsłudze można było podawać dwa skuteczne prądy wody równocześnie. W latach międzywojennych gaszono wiele groźnych pożarów. 25 lipca 1937 z inicjatywy członków straży zwołano zebranie wiejskie, na którym powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kaczlinie staję się organizacją prężną i zdyscyplinowaną, z roku na rok przybywa nowych członków.
15lipca 1945 roku reaktywowano jednostkę, została ona ograbiona z całego sprzętu, pozostała jedynie sikawka konna.
W 1952 roku Komendantem Straży zostaje dh. Stanisław Hasiec a, w 1957 Prezesem OSP i dzierży tę funkcję przez długie lata.
7 września 1958 roku na zebraniu sprawozdawczym powołano komitet budowy remizy strażackiej a 15 sierpnia 1960 roku odbyło się uroczyste otwarcie remizy.
W 1973 roku jednostka została wyposażona w pierwszy samochód bojowy STRA 21, który służył Nam do 2009 roku  zastąpił   Go  Jelcz 315 który służy do dnia dzisiejszego.
Plan rozbudowy strażnicy rodził się w bólach i dopiero w 1988 roku rozpoczęto rozbudowę, która przez długie lata nie została dokończona. Dopiero w 2014 pozyskane środki unijne pozwoliły na dokończenie tej inwestycji którą nazywamy teraz DOM STRAŻAKA.
16 maja 1982 roku nadano jednostce sztandar związkowy a, rok później odznaczono jednostkę Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Dzięki zabiegom o środki unijne w 2012 roku pozyskaliśmy samochód pożarniczy na podwoziu MAN wraz z wyposażeniem do działań ekologicznych. W 2013 roku sołectwo ufundowało figurkę św. Floriana który dumny strzeże naszych strażaków.
W 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczlinie wstąpiła do KSRG.
Obecnie stan osobowy jednostki to: 55 członków czynnych, 28 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Skład zarządu jednostki: Prezes- Wiesław Hasiec , Naczelnik- Dariusz Lis , Z-CA Naczelnika- Sebastian Lis , Skarbnik- Jerzy Knopp  ,Sekretarz – Paweł Pogorzelczyk , Kronikarz – Radosław Matysiak, Gospodarz – Mariusz Lis

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego