OSP Kwilcz - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Kwilcz


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu powstała w 1937 roku. Jak podają kroniki jednostki założycielami było ok. 30 mężczyzn wyłącznie z Kwilcza, a zebranie założycielskie zwołał ówczesny Zarząd Gminny. Powiatową Organizację Straży Pożarnych reprezentował wtedy Florian Rzyski, który wystąpił z propozycją założenia w Kwilczu jednostki OSP. Pierwszym prezesem jednostki został Antoni Ciepliński, kupiec z Kwilcza, a funkcję pierwszego komendanta piastował Florian Rzyski. II Wojna Światowa przerwała działalność naszej jednostki, jednak  w 1945 roku na nowo zaczęto organizować struktury OSP Kwilcz. Zaczęto m.in. kompletować wóz strażacki z wraków pozostawionych przez hitlerowców. Kolejne lata życia jednostki to ustawiczne kształtowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie gromady i całej okolicy, organizacja zawodów strażackich, udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych, działalność kulturalno-oświatowa w społeczeństwie. Na 30-lecie założeniajednostki OSP Kwilcz, które odbyły się dopiero 18 maja 1969r. został ufundowany pierwszy sztandar jednostki. Udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych OSP Kwilcz z roku na rok coraz bardziej wzrastał. Szkolenia strażaków, zdobywanie sprzętu oraz samochodów pożarniczych w kolejnych latach polepszały stan bezpieczeństwa. W 1995r. Jednostka OSP Kwilcz zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W życiu kwileckiej jednostki czynny udział bierze także młodzież. Jak podaje kronika rok 1964 był początkiem działalności młodych adeptów pożarnictwa. Szkolenia młodych strażaków prowadził początkowo dh Alojzy Koza, ówczesny naczelnik jednostki. Także dh Zdzisław Piłat, wieloletni komendant gminny, czuwał nad wychowaniem młodego pokolenia, a potem kolejni naczelnicy (jednocześnie komendanci gminni wywodzący się z naszej jednostki, tj. dh Wojciech Halasz i dh Sławomir Czyż) sprawowali opiekę nad młodzieżą. W lutym 2014r. podjęto decyzję, żeby jeszcze bardziej postawić na młodzież, by dać jej możliwość szerszego i prężnego działania. Zadanie zorganizowania „nowej-starej” Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymał ówczesny dowódca MDP dh Martin Halasz, który wszedł w skład zarządu jednostki, a po osiągnięciu pełnoletności został opiekunem drużyny. Wspólnie z dh. Bartoszem Czapczykiem, swoim zastępcą i przyjacielem z drużyny, zorganizowali nabór do drużyny, w wyniku którego w szeregach MDP Kwilcz zaczęło działać 40 członków, chłopców i dziewcząt, w wieku od 4 do 18 lat.  Żeby sprostać oczekiwaniom zebranej grupy młodych strażaków na wniosek Opiekuna MDP, Zarząd OSP Kwilcz 23.03.2015r. powołał Komisję ds. Młodzieży, w której skład weszli: dh Martin Halasz, dh Bartosz Czapczyk, dh. Klaudia Prętka i dh. Magdalena Kołupajło.
Ważniejsze akcje ratowniczo–gaśnicze to: udział w największym pożarze lasu po II wojnie światowej w Polsce na Śląsku w okolicach Kuźni Raciborskiej (1992r.), dwa kilkunastogodzinne pożary wysypiska śmieci w Mniszkach (2012, 2015r.) pomoc w poszukiwaniu zaginionych osób na Jeziorze Kwileckim (2012r.), pożar budynku mieszkalnego w Kaliskach, wypadek w zakładzie pracy Eco Power Plant w Orzeszkowie (2014r.), pomoc osobie topiącej się na Jeziorze Kwileckim (2016r.).
Obecnie Stan osobowy jednostki to: 84 członków czynnych, 18 członków wspierających, 34 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Skład zarządu jednostki: Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Wacław, Wiceprezes Zarządu OSP, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży – dh Martin Halasz, Wiceprezes Zarządu OSP – dh Daniel Kołupajło, Naczelnik OSP – dh Sławomir Czyż, Zastępca Naczelnika OSP – dh Mirosław Pietrzak, Sekretarz OSP – dh Magdalena Kołupajło, Skarbnik OSP – dh Mateusz Królak, Gospodarz OSP – dh Sławomir Pawlicki, Kronikarz OSP – dh Klaudia Prętka
Jednostka OSP Kwilcz współpracuje z zaprzyjaźnionymi jednostkami z: OSP Ślemień, strażakami (Hasići) z Oravskiego Wesela (Słowacja). 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego