OSP Lubosz - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Lubosz


Początek organizowania straży pożarnej w Luboszu, przypada w miesiącu kwietniu 1923r.  Wówczas wybrano zarząd w osobach: prezes Fiksa Maksymilian (pełnił tę funkcje do 1934r.), za-ca Wesołowski Łucjan naczelnik Kęsy Antoni. Mieszkańcy wsi z zadowoleniem przyjęli zorganizowanie ochotniczej straży pożarnej społecznej organizacji, która zapewni jej pomoc, ochroni mienie i życie obywateli oraz zwalczy pożary i klęski żywiołowe.
OSP w roku 1934 dokonuje oceny działalności i zmiany w zarządzie. Prezesem zostaje Wesołowski Łucjan, pozostali członkowie bez zmian. Zarząd funkcję wykonuje do chwili wybuchu II wojny światowej, która przerwała działalność straży, gdyż liczni mieszkańcy Lubosza zostali wysiedleni przez okupację niemiecką. Nadszedł rok 1945 wyzwolenie i koniec wojny. Do Lubosza powrócili ocaleni z wojennej okupacji wysiedleni mieszkańcy. Jednak okres ten przyczynił się do opóźnienia działalności straży, ponieważ cały dorobek zaginął, wobec czego trzeba było zaczynać od nowa. Rok 1945 rozpoczął nowy etap pracy organizacyjnej i szkoleniowej straży. Na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie: prezes Wesołowski Łucjan, naczelnik Konieczny Sylwester, za-ca Nowak Franciszek.
W roku 1946 OSP otrzymuje motopompę zakupioną, przez Gminną Radę Narodową w Kwilczu oraz Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W roku 1955 funkcję naczelnika obejmuje druh Kita Stanisław. Następne lata to dalszy rozwój działalności straży, postanowiono wybudować w czynie społecznym pomieszczenie na sprzęt, czego efektem budowanie i oddanie do użytku w roku 1966 nowej strażnicy i świetlicy. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w roku 1971 dokonując oceny działalności straży wybrało nowy skład zarządu: – prezes Wesołowski Łucjan – naczelnik Kita Stanisław – za-ca Górny Stanisław – sekretarz Heith Leon – skarbnik Melonek Franciszek W tym, że roku straż nasza otrzymała wóz bojowy Żuk przekazany przez Komendę Rejonową w Międzychodzie oraz wiele innego sprzętu.
W roku 1973 przypadło 50- lecie jubileuszu OSP w Luboszu. Z tej okazji, społeczeństwo i organizacje społeczne ufundowały sztandar organizacyjny, w dowód społecznego uznania i podziękowania za społeczną służbę i walkę z pożarami. W dniu 19 lutego 1975r. walne zebranie uzupełnia zarząd, na naczelnika wybiera Górnego Stanisława, gdyż druh Kita Stanisław objął funkcje Gminnego Komendanta OSP.
W styczniu 1984r. walne zebranie sprawozdawcze wybiera zarząd w osobach: – prezes Heith Leon -naczelnik Górny Stanisław – sekretarz Wesoły Piotr – skarbnik Melonek Franciszek.  
W roku 1984 na zebraniu powstaje wspólna inicjatywa OSP i KGW o rozbudowie świetlicy z zapleczem socjalnym. Powołano Społeczny Komitet rozbudowy świetlicy w składzie: – przewodniczący Heith Leon – v-ce przewodniczący Szarata Tadeusz – członek Górny Stanisław – Członek Górny Czesław – członek Wesoły Piotr – Członek Wesoły Andrzej.
14 maja 1988r z okazji 65 -lecia powstania OSP w Luboszu odbyła się uroczysta akademia, na której byli obecni Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Szamotułach, przedstawiciel zarządu woj.
Z okazji 65- lecia działalności OSP sztandar został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
Rozbudowa świetlicy dobiegła końca w roku 1990. Uroczyste otwarcie z przecięciem wstęgi odbyło się w miesiącu kwietniu z społecznym poparciem władz polityczno- administracyjnych gminy. Dzięki pomocy finansowej Rady Gminy w Kwilczu oraz aktywnej pomocy społeczeństwa Lubosza udało się zakończyć budowę.
17 grudnia 2001 roku jednostka nasza została wyposażona w samochód gaśniczy MAGIRUS który z kolejnymi latami był doposażony w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Kolejne lata to okres wytężonej pracy jednostki nie tylko remontów i modernizacji strażnicy to również okres w którym strażacy naszej jednostki prowadzili działania ratowniczo – gaśnicze oraz przechodzili liczne szkolenia aby spełniać wymagania pod względem przygotowania do działań. Zwieńczeniem tego okresu było włączenie w Jednostki OSP Lubosz do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w dniu 26 września 2009 roku.
W rok 2010 jednostka została doposażona w nowy samochód ratownictwa drogowego Ford Transit. Następne lata oprócz szkoleń , ćwiczeń i działań ratowniczych to czas starań o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy który został uwieńczony sukcesem. W 2015 roku wysłużonego Magirusa zastąpiła Scania P360.
Obecnie stan osobowy jednostki to: członkowie czynni – 51, wspierający – 43, honorowi – 3
Zarząd OSP: Heith Leon – Prezes, Dach Robert – Naczelnik/ V-ce Prezes, Anioł Łukasz – Z-ca Naczelnika, Piechocki Marcin – Sekretarz, Konieczny Roman – Skarbnik, Prętka Mirosława – Kronikarz, Judkowiak Adrian – Gospodarz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego