OSP Sieraków - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Sieraków


Powodzie i pożary co kilkanaście lat nękały mieszkańców Sierakowa. Ogień zaprószony przez okupujące Sieraków w marcu 1770 roku oddziały wojska moskiewskiego, zniweczył całe miasto. To nowe, schludne, pachnące świeżością i żywicą miasteczko potrzebowało swych obrońców, którzy zapobiegliby możliwości kolejnej pożogi. W tym celu, w lutym 1785 roku, bardzo sędziwy już wówczas, Duńczyk z urodzenia, Gartenberg, powołał „Straż do Ochrony przed Żywiołami Ognia i Wody”.
Mijały lata i dziesięciolecia… Kolejni właściciele miasta nie przywiązywali już takiej wagi do ochrony przed zagrożeniami. Wówczas nadeszła kolejna pożoga. W nocy z 25 na 26 czerwca 1817 r. w ciągu kilku godzin miasto przestało istnieć.
4 lipca 1885 r., pragnąc usprawnić i ujednolicić działania służb do walki z żywiołami, powołano na wzór tworzonych w sąsiedztwie, Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem został wybrany Juliusz Lieske, a komendantem Antoni Kłosowski. Okres I Wojny Światowej  zahamował rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na zebraniu w dniu 6 listopada 1919 r., reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną  wybrało nowy polski zarząd i przejęło majątek. Społeczność strażacka okazała się bardzo liczna, gdyż w roku 1920 liczyła aż 85 obywateli.
Rok 1935 jest czasem jubileuszu 50-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji odbyły się w Sierakowie Zawody Krajowe.
Wybuch II wojny światowej przerwał owocną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Większość druhów strażackich powołana została pod broń.Ochrona przeciwpożarowa została zmilitaryzowana i podlegała strukturom niemieckiej Obrony Cywilnej.
W 1945 r., po zakończeniu II Wojny Światowej, pracę organizacyjną podejmują druhowie:
Bernard Grzebieta, Stanisław Adamczewski, Florian Rzyski, Mieczysław Weichert i
Mieczysław Stróżyński, którym udało się uratować sprzęt z rąk okupanta. Druhowie ci przyczynili się do włączenia naszej jednostki OSP w Sierakowie do straży typu „S”. Zarząd Miejski miasta Sierakowa ufundował dla naszej straży w 1949 r. motopompę „Standard” .
W 1955 r. Powiatowa Komenda Straży w Międzychodzie przekazała dla OSP Sieraków samochód bojowy „STAR 20”, a w 1956 r. ukończono budowę nowoczesnej strażnicy.
17 czerwca 1960 r. zorganizowane zostają obchody 75-lecia istnienia OSP. Podczas tej uroczystości wręczony został przez Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzychodzie Sztandar OSP w Sierakowie, w dowód uznania zasług w walce z pożarami.
W roku następnym, 29 czerwca 1971 r., obecny Prezes OSP Stefan Lubik wraz z drużyną sportową „Wicher” bierze udział w zawodach sportowych drużyn pożarniczych, gdzie zajmuje  I miejsce.
W 1978 r. OSP w Sierakowie liczy już 248 członków. Liczba członków straży nadal rośnie i w 1981 r. wynosi aż 281 członków.
3 marca 1983 r. na spotkaniu Zarządu: Prezes - Stefan Lubik, Naczelnik Miasta i Gminy Sieraków - Mieczysław Buda oraz Stanisław Banaszewski , Henryk Wacławik , Tadeusz Rzyski , Henryk Biniaś , Zenon Ratajczak - zakładają Orkiestrę Dętą przy OSP.
13-14 lipca 1985 r. miały miejsce obchody 200-lecia istnienia Sierakowskiej Straży Ogniowej, 100-lecia OSP i 30-lecia M.D.P.
29 czerwca 1986 r. K.R.S.T. Szamotuły przekazała OSP Sieraków nowy samochód pożarniczy GLM marki „ŻUK” i tym samym jednostka zostaje włączona do straży typu „S3”.
Samochód bojowy „STAR-MAN” to od 20 listopada 2001 r. nowy nabytek OSP Sieraków, który 15 grudnia tego roku został poświęcony przez ks. kanonika Zbigniewa Woźniaka , a kluczyki przekazane zostały kierowcy nowego wozu bojowego druhowi Mieczysławowi Modrzewskiemu.
W maju 2003 r. przy OSP Sieraków zaczyna działać Sekcja Ratownictwa Wodnego, będąca pododdziałem wykwalifikowanych płetwonurków, wśród których znajdują się ratownicy medyczni, ratownicy WOPR oraz sternicy motorowodni. Dowódcą sekcji został druh Zbigniew Burdajewicz.
W 2014 roku do Jednostki OSP Sieraków trafia nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM
Obecnie stan osobowy jednostki to: 55 członków czynnych, 28 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Obecny skład Zarządu Jednostki OSP Sieraków (2017); Prezes – Dh Stefan Lubik, Naczelnik – Dh Przemysław Lubik, Z-Ca Naczelnika – Krystian Kot, Skarbnik – Urszula Starzak, Gospodarz – Zenon Minge, Sekretarz – Marika Bierka, Kronikarz – Katarzyna Nowak, Członek Zarządu – Mieczysław Modrzewski, Członek Zarządu – Tadeusz Bolałek

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego