Podstawy Prawne - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Praca w PSP > Nabór do słuzby 2018 > I - Nabór
Podstawa Prawna

1.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 730)

2.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 673)

3.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego