Podsumowanie 2017 roku - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Wydarzenia > 2018

Międzychód - Strażacy podsumowali 2017 rok


W piątek, 9 marca 2018 r. odbyła się narada roczna, poświęcona podsumowaniu realizacji zadań za 2017 rok przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Naradę swoją obecnością zaszczycili:
- mł. bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu
- Michał Zieliński – Zastępca Dyrektora Oddziału Trenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
- Jerzy Muzyka - przedstawiciel Poseł na Sejm Marty Kubiak
- bryg. w st.spocz. - Sławomir Pastok - były Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie  
- Julian Mazurek - Starosta Powiatu Międzychodzkiego
- Stefan Lubik - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzychodzie
- insp. Marek Nawrot - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Międzychodzie
- Krzysztof Wolny – Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód
- Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Międzychód
- Witold Maciołek –  Burmistrz Miasta i Gminy Sieraków
- Stanisław Mannek – Wójt Gminy Kwilcz
- Grzegorz Korpik - Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz
- Edmund Ziółek - Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
- Tomasz Karpiewski - Dyrektor BA Glass Poland Huta Szkła Sieraków
- Marcin Kubanek - Prezes Zarządu Banku Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
- Ks. Tomasz Górny - Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego
- Piotr Bielanowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód
- Jarosław Nowakowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków
- Kwiryn Naparty - Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy
- Grzegorz Szyld – przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice
oraz funkcjonariusze i pracownicy KP PSP Międzychód
 Narada roczna rozpoczęła się od uroczystego złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Krzysztofa Grześkowiaka dla mł. bryg. Dariusza Matczaka - Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego, odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu oraz wręczenie dokumentów i kluczyków. Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie wzbogaciła się o samochód SLKw Renault Kangoo, OSP Chorzępowo o pojazd ratowniczo – gaśniczy GBA, a jednostka OSP Łowyń średni zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego Lukas. Kolejnym punktem narady było przejście do sali konferencyjnej, gdzie pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego przedstawiona została charakterystyka powiatu międzychodzkiego, w sposób szczegółowy przedstawiono działalność komendy za ubiegły roku w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, funkcjonowania komendy i jednostek OSP w powiecie międzychodzkim oraz najważniejszych zadań jakie zrealizowano w 2017 roku.
 Podsumowując swoje wystąpienie Komendant Powiatowy przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla komendy na 2018 rok. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach wypowiedzieli się na temat współpracy z  KP PSP oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.
 Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak w swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność międzychodzkiej jednostki. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy mł. bryg. Mariusz Trajnowski podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie oraz wiele pochlebnych opinii, które zostały wypowiedziane pod adresem strażaków. Podziękował wszystkim za okazaną pomoc, bez której nie można by było zrealizować powyższych przedsięwzięć dla Komendy Powiatowej oraz jednostek OSP wręczając wszystkim pamiątkowe statuetki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego