Przetarg 2016 - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zam. publiczne > Przetarrg 2016

Dostawa nowego samochodu typu minibus,
do przewozów ratowników


sprawa nr PT.2370.04.2016

1. Potwierdzenie ogłoszenia UZP <<KLIKNIJ>>
2. SIWZ <<KLIKNIJ>>
3. Formularz ofertowy zał. Nr
2 do SIWZ <<KLIKNIJ>>
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. Nr
1 do SIWZ <<KLIKNIJ>>
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 3 do SIWZ <<KLIKNIJ>>
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawieart.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 4 do SIWZ. <<KLIKNIJ>>
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zał. Nr 5 do SIWZ. <<KLIKNIJ>>
8. Wzór umowy zał. Nr 6 do SIWZ <<KLIKNIJ>>

9. Odpowiedzi na pytania skierownane do zamawiającego dotyczące istotnych warunków
zamówienia  << KLIKNIJ>>

10. Zawiadomienie o wyborze oferty << KLIKNIJ>>


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego