Warsztaty Technika 2016 - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Wydarzenia > Szkolenia > 2016

Warsztaty Technika 2016


W dniach 09-10 kwietnia br. na terenie powiatu międzychodzkiego przeprowadzone zostały warsztaty ratownicze pod kryptonimem „TECHNIKA 2016”.Oficjalnego otwarcia warsztatów, które odbywały się w dwóch miejscach i poświęcone były realizowaniu działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie st.kpt. Roman Grzebieta. W warsztatach udział wzięły jednostki OSP z terenu powiatu międzychodzkiego. Podczas części teoretycznej popartej prezentacją multimedialną prowadzoną przez lidera st. asp. Sebastiana Furcherta, który to po zdobyciu wiedzy we wcześniejszych warsztatach zorganizowanych na szczeblu wojewódzkim mógł przekazać i doskonalić zdobytą wiedzę. Omówiono techniki stabilizacji pojazdów oraz ewakuacji osób poszkodowanych, zagrożenia dla ratowników podczas prowadzonych działań, oraz schemat organizacji działań ratowniczych podczas wypadków drogowych. W drugiej części praktycznej ratownicy mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności podczas:
-stabilizacji pojazdów, wykonywania dostępu oraz ewakuacji osób poszkodowanych przy pojazdach leżących na boku i dachu,
- stabilizacji pojazdów i ewakuacji osób poszkodowanych po zdarzeniu czołowym i bocznym,
- doskonalenie obsługi sprzętu specjalistycznego w postaci poduszek pneumatycznych, wciągarki oraz sprzętu hydraulicznego,
-zapoznanie ćwiczących z wybuchem kontrolowanym poduszek powietrznych.
Po dwóch dniach ciężkich zmagań oficjalnego podsumowania i zakończenia warsztatów technicznych dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie st.kpt. Roman Grzebieta dziękując organizatorom za przygotowanie całego przedsięwzięcia oraz druhom za ich duże zaangażowanie podczas ćwiczeń.
Pragniemy podziękować firmie ,,Czewan Stacja Demontażu Pojazdów" w Kwilczu oraz firmie Recykling Samochodów PHU w Kłosowicach za udostępnienie miejsca oraz pojazdów w celu przeprowadzenia warsztatów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego