ZP ZOSP RP Międzychód - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W MIĘDZYCHODZIEZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855  jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229  jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:
1. wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
2. rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
3. uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu  oddziału powiatowego,
5. zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6. ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
7. wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału  wojewódzkiego i odwoływanie ich,
8. podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
9. podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.

W dniu 26 listopada 2017 r. podczas Zjazdu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Międzychodzie w którym uczestniczyli przedstawiciele i delegaci  Zarządów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu międzychodzkiego wybrano na nową kadencję  Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzychodzie w następującym składzie:
Stefan Lubik - Prezes
Zbigniew Dziubiński - V-ce Prezes
Andrzej Michalak - V-ce Prezes
Sławomir Czyż - V-ce Prezes
Krzysztof Grześkowiak - Skarbnik
Henryk Rybarczyk - Sekretarz
Radosław Gałężewski - Sekretarz
Paweł Piaskowski - Członek Zarządu
Krzysztof Stańko - Członek Zarządu
Tomasz Wacław - Członek Zarządu
Łukasz Anioł - Członek Zarządu
Mirosław Mizgajski - Członek Zarządu
Mariusz Trajnowski - Członek Zarządu
Julian Mazurek - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
Roman Rabcewicz - Przewodniczący
Grzegorz Knioch - Zastępca Przewodniczącego
Mieczysław Modrzewski - Sekretarz
Sławomir Pawlicki - Członek Komisji

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego